Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská akadémia vied v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, FEL TU v Košiciach a ÚI PF UPJŠ v Košiciach organizuje 1st Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies.

 

Cieľom seminára je podporiť spoluprácu a výmenu informácií medzi výskumníkmi a študentmi zo Slovenska a susedných krajín zaoberajúcich sa danou problematikou.

 

Dôležité termíny:

    13. októbra 2006 - uzávierka dodania abstraktov - inštrukcie
    3. novembra 2006 - oznámenie o prijatí príspevku
    28. - 29. novembra 2006 - seminár
    19. januára 2007 - dodanie finálnych verzií príspevkov pre tlač