Prejsť na obsah
dizertácie

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

25. 6. 2009 o 9:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 220 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Trebatického

Názov dizertačnej práce:     Predikcia dynamických systémov rekurentnými neurónovými sieťami
Odbor:     9.2.8 Umelá inteligencia

Školiteľ:

  • prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

  • prof. Ing. Daniela Ďuračková, CSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
  • doc. Ing. Igor Farkaš, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Abstrakt:

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.