Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

23. novembra 2021
sa uskutočnia doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS STU na funkčné obdobie 2019 - 2023
v čase od 12.00 do 14.00 hod.
v malej zasadačke dekana (2.08 na 2. NP) FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2.

Návrhy kandidátov je možné podávať v termíne: do 12. 11. 2021.

Kandidátna listina pre voľby do AS STU bude zverejnená 15. 11. 2021.


Dokumenty k voľbám:

  1. Oznámenie o vyhlásení doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 (aktualizované 18. 11. 2021)
  2. Tlačivo – Návrh kandidáta na člena AS STU

Kandidátna listina na členov zamestnaneckej časti AS STU (zverejnené 15. 11. 2021)

Výsledok volieb do zamestnaneckej časti AS STU na funkčné obdobie 2019 - 2023 (zverejnené 23. 11. 2021)