Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií
Úvod do matematickej logiky
(2016)
Úvod do matematickej analýzy
(2015)
Kognitívna veda v kontexte informatických vied
(2015)
Umelá inteligencia
(2015)
Pravdepodobnosť a matematická štatistika
(2014)
Testovanie, diagnostika a verifikácia digitálnych systémov
(2012)
elektronická verzia publikácie (3,087 MB)
 
Architektúra softvérových systémov
(2011)
Bezpečnosť a manažment informačných systémov
(2009)
Databázové systémy a technológie
(2009)
Funkcionálne a logické programovanie
(2009)
Aplikačné architektúry softvérových systémov
(2009)
Algebra a diskrétna matematika
(2008)
elektronická verzia publikácie (1,5 MB)
 
Objektovo-orientované programovanie
(2008)
Základy operačných systémov
(2007)
Právo informačných a komunikačných technológií
(2007)
Matematická analýza I
(2007)
Umelá inteligencia
(2006)
Matematická logika
(2006)