Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

23. apríla 2015, FIIT STU v Bratislave - študentská vedecká konferencia zameraná na informatiku a informačné technológie

12. februára 2015 je uzávierka zaslania abstraktov.

TVOJE RIEŠENIE URČITE NIEKOHO ZAUJME!

Vybrané najlepšie príspevky môžu získať grant na ich ďalšiu prezentáciu na medzinárodnom fóre.

Dôležité termíny:

Zaslanie abstraktu do 12. 2. 2015  (štvrtok)
Zaslanie príspevku do 19. 2. 2015* (štvrtok)
Informácia o výsledku posudzovania príspevku do 16. 3. 2015  (pondelok)
Camera ready do 21. 3. 2015  (sobota)
Konferencia IIT.SRC 23. 4. 2015  (štvrtok)


* Tí študenti doktorandského štúdia, ktorí vedú projekty, z ktorých vznikol príspevok na IIT.SRC 2015, môžu odovzdať príspevok do 22. 2. 2015 (nedeľa), termín pre zaslanie abstraktu je pre všetkých rovnaký a záväzný.

Cieľom IIT.SRC je podnietiť vytvorenie originálnych príspevkov, ktoré prezentujú príspevky k poznaniu na úrovni zodpovedajúcej stupňu štúdia. Pre študentov prvého a druhého stupňa, ktorí majú v čase podávania príspevkov riešenie spravidla v stave pred rozsiahlejším experimentálnym overovaním alebo v jeho počiatočnej fáze IIT.SRC, slúži najmä ako publikačná skúsenosť a základ pre neskoršie rozšírenie pre vedecký časopis alebo medzinárodnú konferenciu v zmysle pravidiel publikovania tak, aby nevznikol autoplagiát.

Zborník bude počas konferencie dostupný v tlačenej aj elektronickej podobe.
Elektronická podoba bude mať pridelené ISBN a bude voľne dostupná na internete.

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.

Pozri si Konferenčný zborník z IIT.SRC 2014.