Prejsť na obsah
Štúdium

Letné doučovanie pre nastupujúcich prvákov na bakalárske štúdium.

 

TERMÍN

23. – 27. 8. 2021 (pondelok až piatok)

 

OBSAH

Zopakovanie podstatných častí stredoškolského učiva z matematiky potrebných pre ľahký nábeh na vysokoškolské štúdium.

 

FORMA

Online (Webex)
Lektori prednášajú píšuc na tabuľu prenášanú do livestreamu, počítajú a vysvetľujú príklady.
Možnosť pýtať sa otázky k preberanému učivu.

 

POPLATOK

Pre prvákov FIIT: 10 € (informácie o spôsobe platby zašleme emailom zaregistrovaným účastníkom)

 

REGISTRÁCIA

Registrácia na doučovanie je do 15. 8. 2021
Registračný formulár: cutt.ly/eQxUi4S

 

PROGRAM SEMINÁRA

Deň

9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Pondelok

• Množiny
• Základné pojmy z logiky
• Kombinatorika
• Binomická veta
Utorok

• Postupnosti – aritmetická, geometrická
• Geometrický rad
• Vektory a ich vlastnosti
• Analytická geometria v rovine (lineárna)
Streda

Riešenie rovníc
• s neznámou v menovateli
• kvadratické, racionálne
• s odmocninami
• s absolútnou hodnotou
• Analytická geometria (kvadratická)
• Funkcie – grafy a ich vlastnosti (lineárna, kvadratická, lineárna lomená, mocninové, exponenciálne)
Štvrtok

• Logaritmická funkcia, rovnice, nerovnice
• Exponenciálna funkcia, rovnice, nerovnice
• Goniometrické funkcie, rovnice, nerovnice
• Jemný úvod do limít a derivácií
• Priebeh funkcie (kompletné desatoro)
Piatok

• Sekcia otázky a odpovede, opakovanie
• Test z preberaného učiva (nepovinný, len ako feedback pre študenta)