Prejsť na obsah
Spolupráca s priemyslom

Nadácia pre rozvoj informatiky sa v roku 2021 v súlade so svojim verejnoprospešným účelom venovala nasledovným činnostiam:

  • podporila výučbu na Fakulte informatiky a informačných technológií STU bezplatným poskytnutím počítačov a zariadení výpočtovej techniky,
  • zakúpila elektronické súčiastky a zariadenia pre záverečné projekty, tímové projekty, diplomové projekty a diplomové práce,
  • podporila účasť študentov na medzinárodnej vedeckej konferencii ECBS 2021,
  • financovala ceny v súťaži pre stredoškolákov v rámci Dňa otvorených dverí FIIT STU,
  • vyplatila mimoriadne štipendium pre študenta doktorandského štúdia za výborné doktorandské výsledky.