Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

13. ročník festivalu vedy na Slovensku

v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Poprade a Žiline,
cieľom ktorého je ukázať, že vedci sú „obyčajní“ ľudia s neobyčajným povolaním.

Festival každoročne organizuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity - SOVVA, Slovenská akadémia vied, CVTI SR a portál EURACTIV.sk.
Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 v rámci grantu Marie Skłodowska-Curie grantová zmluva číslo 818109 a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR.

Veda sa stala neodmysliteľnou súčasťou života v 21. storočí, no svet ešte stále ponúka nespočetné množstvo otázok, na ktoré nepoznáme odpoveď. Práve preto sa tohtoročný festival vedy Európska noc výskumníkov zameria na tému „Život ako ho (ne)poznáme“.

Príďte sa pozrieť aj na vynikajúce projekty našich študentov.
v piatok 27. septembra 2019

Vstup na všetky podujatia festivalu je vo+ný.

Stránku priebežne aktualizujeme.

Zapojte sa aj do súťaží ENV: http://tiny.cc/227r9y

Viac informácii nájdete na: http://www.nocvyskumnikov.sk >>>
https://www.facebook.com/nocvyskumnikov >>>
https://www.instagram.com/europska_noc_vyskumnikov/ >>>

#nocvyskumnikov2019 #svetenv2019 #veda #vyskum #inovacie #popularizaciavedy #STEM