Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
22. augusta 2018
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutočnia obhajoby dizertačných prác:

o 14.00 hod.    Ing. Dušana Bernáta:
Odhad počtu smerovačov v ad hoc sieťach

v odbore: 9.2.9 Aplikovaná informatika

o 15.30 hod.    Ing. Rastislava Bencela:
Architektúra pre manažment používateľov s využitím softvérovo riadených sietí

v odbore: 9.2.9 Aplikovaná informatika