Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
30. augusta 2021
sa uskutočnia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
obhajoby dizertačných prác v odbore 18. Informatika:

o 15.00 hod.    Ing. Lukáša Hudeca:
Analýza a syntéza textúry s použitím neurónových sietí

formou online prenosu v systeme WEBEX na linke: bit.ly/2UN7i0s

o 16.30 hod.    Ing. Mareka Jakaba:
Detekcia a rozpoznávanie objektov metódami počítačového videnia

formou online prenosu v systeme WEBEX na linke: bit.ly/38e4A7a