Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov

Vo štvrtok 19. novembra 2009 sa v priestoroch B-klubu (FEI) stretli študenti s vedením FIIT STU pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov. Tí najlepší si na podujatí prevzali ocenenia:

 • CENU DEKANA za vynikajúce študijné výsledky a vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu sponzorovanú
  • spoločnosťou Accenture Ing. Marko Divéky - cenu odovzdal Marek Grešo, marketingový riaditeľ Accenture
  • Nadáciou Tatra banky Ing. Lenka Litvová - cenu odovzdala Andrea Šalingová, CSR manažérka nadácie
  • spoločnosťou Soitron Ing. Juraj Michalák - cenu odovzdal Vladimír Šikura, generálny riaditeľ Soitron, a. s.
 • CENU DEKANA za vynikajúce študijné výsledky a vynikajúco vypracovanú bakalársku prácu sponzorovanú
  • spoločnosťou Softec Bc. Peter Abelovský - cenu odovzdal Roman Janota, riaditeľ divízie Softec, spol. s r. o.
  • spoločnosťou ANECT Bc. Martin Labaj - cenu odovzdal Ivan Kúdela, obchodný riaditeľ ANECT, a. s.
  • spoločnosťou Soitron Bc. Dominik Macko - cenu odovzdal Vladimír Šikura, generálny riaditeľ Soitron, a. s.

Ďalšie ocenenia získali:
 • za výborné študijné výsledky a výborne vypracovanú záverečnú prácu inžinierskeho štúdia
  • Cenu SAV Ing. Bianka Kováčová a Ing. Pavel Paroulek
  • Cenu ÚI SAV Ing. Matej Jurikovič a Ing. Peter Kajsa
  • - ceny odovzdal doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., riaditeľ Ústavu informatiky SAV
 • za úspešnú reprezentáciu univerzity a fakulty na súťažiach
  • Imagine Cup 2009 – víťazi slovenského finále a účasť v celosvetovom finále v Egypte Bc. Martin Labaj, Bc. Peter Liška, Bc. Michal Lohnický a Bc. Daniel Švoňava
  • ACM SRC Grand Finals – 2. miesto a postup do svetového Grand Finals 2010 Ing. Michal Tvarožek a 4. miesto Ing. Marián Šimko (súčasť medzinárodnej konferencie Hypertex 2009 v Taliansku)
  • Web Services Challenge 2009 – 1. a 3. miesto v medzinárodnej súťaži Ing. Peter Bartalos v Rakúsku
  • NAG 2009 – 1. miesto v národnom a medzinárodnom kole súťaže Bc. Vladimír Michalec a 2. miesto v národnom a 3. v medzinárodnom kole súťaže Bc. Štefan Gula
  • Hlava roka 2008 – zvláštna cena tímu študentov Bc. Marián Hönsch, Bc. Michal Kompan, Bc. Jakub Šimko a Bc. Dušan Zeleník
  • IT diplomka roka 2009 – finalista súťaže ČR a SR Ing. Zdenko Porubčan
  • 24-hour Programming Contest – 7. miesto v medzinárodnej súťaži tím študentov Márius Šajgalík a Bc. Daniel Švoňava v Maďarsku
 • za úspech v súťažiach organizovaných fakultou a univerzitou
  • TP Cup 2009 – 1. miesto v súťaži tím študentov Bc. Peter Nosko, Bc. Dušan Rodina, Bc. Daniel Slamka, Peter Smolinský, Bc. Ondrej Ševce a Bc. Ivan Tomovič
  • IIT.SRC 2009 a ŠVOČ – za najlepší príspevok v inžinierskom štúdiu na konferencii a cenu rektora Bc. Michal Kasan
  • FIITAPIXEL – 1. miesto v jednotlivých kategóriách súťaže Ing. Peter Vojtek, Filip Tuhý, Ing. Mária Pohronská a 3. miesto Iveta Halanová
 • za reprezentáciu fakulty a STU na umeleckých vystúpeniach a športových súťažiach
  • súboru Technik Bc. Michal Behúň a Bc. Boris Pozdech
  • Slovenská univerziáda – 2. miesto v ľahkej atletike Tomáš Lajčin
  • VŠ liga – 2. miesto v plávaníe tím študentov Tomáš Lajčin, Bc. Stanislav Martinický, Roman Meszároš, Štefan Mitrík a Valéria Havranová
  • Rafting – 4. miesto na majstrovstvách sveta Ing. Ján Suchal a Bc. Jozef Szadvári

Poďakovanie si zaslúžili tiež jednotliví vedúci študentov (výskumníci a vysokoškolskí učitelia), ako i sponzori, ktorí podporujú aj vzdelávanie.

Po oficiálnej časti sa stretnutie zmenilo na neformálnu vzájomnú diskusiu.