Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Dekan ocenil najlepších študentov fakulty
V Aule prof. Ľ. Kneppa sa uskutočnilo slávnostné stretnutie FIIT-károv pri príležitosti Dňa študentstva, na ktorom boli ocenení najlepší študenti fakulty za uplynulý akademický rok.

prezentácia (pdf; 3,3 MB)