Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Dekan ocení najlepších študentov fakulty
22. novembra 2011 o 13:00 h sa v Aule prof. Ľ. Kneppa uskutoční slávnostné stretnutie FIIT-károv pri príležitosti Dňa študentstva, na ktorom budú ocenení najlepší študenti fakulty za uplynulý akademický rok.
Všetci ste vítaní!

prezentácia (pdf; 3,3 MB)