Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

19. novembra 2013

pri príležitosti osláv 10. výročia FIIT

dekan Pavel Čičák ocenil najlepších študentov fakulty

v rámci slávnostného zasadnutia Vedeckej rady FIIT
v Turingovej veľkej učebni.

Pozrite si fotografie z podujatia >>>

Ocenení naši najlepší
Článok pripravený do januárového
vydania univerzitného časopisu Spektrum


prezentácia (pdf; 1,1 MB)