Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan ocení najlepších študentov fakulty

18. novembra 2014 o 12.30 hod.
v Turingovej veľkej učebni
(-1.58 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave

sa uskutoční slávnostné stretnutie FIIT-károv
pri príležitosti Dňa študentstva,
na ktorom budú ocenení najlepší študenti fakulty
za uplynulý akademický rok.
Všetci ste vítaní!

prezentácia (pdf; 1,9 MB)