Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

Študijné programy na fakulte majú medzinárodnú akreditáciu od British Engineering Council UK, ako jedna mála inštitúcií v strednej a východnej Európe.

 

Pre uchádzačov z Českej republiky

Platia tie isté podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenska (je potrebné absolvovať SCIO testy). Všetky prílohy (vysvedčenia, diplomy a i.) je potrebné mať potvrdené strednou školou.

 

Pre uchádzačov z iných krajín

V prípade, že nemajú možnosť absolvovať SCIO test a maturitné skúšky z matematiky v danej krajine nemajú centrálny priebeh (teda nie je k dispozícií porovnanie v rámci všetkých maturantov, najmä uchádzači z Ukrajiny a Srbska), je potrebné dodať aj všetky vysvedčenia zo strednej školy. Všetky prílohy (vysvedčenia, diplomy a i.) je potrebné mať úradne preložené do slovenčiny, k známkam musí byť priložená ekvivalencia na slovenskú stupnicu. Maturitné vysvedčenie musí byť nostrifikované. Ostatné podmienky sú rovnaké ako pre uchádzačov zo Slovenska.

V prípade, že maturitné skúšky prebiehajú v danej krajine v neskorších mesiacoch (najmä uchádzači zo Srbska), je potrebné o tejto skutočnosti zaslať informáciu. Rozhodnutie o prijatí aj zápis na štúdium je v tomto prípade možné posunúť.

Výučba na bakalárskom štúdiu prebieha v slovenskom jazyku. Pre zahraničných študentov, ktorí môžu mať veľkú jazykovú bariéru, je k dispozícii možnosť absolvovať jazykové kurzy. Viac na stránkach Jazykového centra STU >>>

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa prijímacieho konania na bakalárske štúdium kontaktujte Mgr. Zuzanu Tekulovú (zuzana_tekulova[at]stuba.sk; tel.: +421 2 210 22 143).