Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

Výsledky v súťažiach sa pre prijímacie konanie v zmysle schválených podmienok prijímania na Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave berú do úvahy pri vyhodnocovaní prijímacieho konania takto:


Súťaže Umiestnenie Počet bodov

Matematické
Matematická olympiáda - medzinárodné kolo 1. - 3. miesto, úspešný riešiteľ 90
Matematická olympiáda - celoštátne kolo (kategória A, B, C) 1. - 3. miesto 90
  úspešný riešiteľ 75
Matematická olympiáda - krajské kolo (kategória A, B, C) úspešný riešiteľ 60
iBobor v 10.% najlepších 60
Pangea - celoštátne kolo úspešný riešiteľ 60

Informatické
Net@FIIT 1. - 3. miesto 90
  úspešný riešiteľ 75
IIT.SRC aktívna prezentácia 75
Medzinárodná olympiáda v informatike úspešný riešiteľ 90
Stredoeurópska olympiáda v informatike (CEOI) úspešný riešiteľ 90
Olympiáda v informatike - celoštátne kolo (kategória A, B) 1. - 3. miesto 90
  úspešný riešiteľ 75
Olympiáda v informatike - krajské kolo (kategória A, B) úspešný riešiteľ 60
NAG (súťaž Sieťových akadémií) - medzinárodné kolo úspešný riešiteľ 90
NAG (súťaž Sieťových akadémií) - celoštátne kolo 1. - 5. miesto 90
Junior Internet celkový víťaz 90
Junior Internet - kateg. Junior APP 1. miesto 90
Junior Internet - kateg. Junior APP 2. - 3. miesto 75
Junior Internet - kateg. Junior WEB, DESIGN, LEARN        1. miesto 75
Junior Internet - kateg. Junior WEB, DESIGN, LEARN 2. - 3. miesto 60
Junior Internet Špeciálna cena udelená dekanom FIIT 60
Zenit - celoštátne kolo 1. - 3. miesto 90
Zenit - krajské kolo 1. - 3. miesto 60
RoboCup Junior - medzinárodné kolo účasť 90
RoboCup Junior - celoslovenské kolo 1. - 3. miesto 75
Ďalšie informatické súťaže, uznané fakultou 1. - 3. miesto individuálne

Fyzikálne
Fyzikálna olympiáda - medzinárodná úspešný riešiteľ 90
Fyzikálna olympiáda - celoštátne kolo (kategória A, B, C) 1. - 3. miesto 90
  úspešný riešiteľ 75
Fyzikálna olympiáda - krajské kolo (kategória A, B, C) úspešný riešiteľ 60
Turnaj mladých fyzikov - celoštátne kolo úspešný riešiteľ 90

SOČ
súťažný odbor:
Informatika - celoštátne kolo 1. - 3. miesto 90
Informatika - krajské kolo 1. - 3. miesto 60
Matematika a fyzika - celoštátne kolo 1. - 3. miesto 90
Matematika a fyzika - krajské kolo 1. - 3. miesto 60
Elektronika a hardvér - celoštátne kolo 1. - 3. miesto 90
Elektronika a hardvér - krajské kolo 1. - 3. miesto 60

Iné celoštátne/medzinárodné súťaže/olympiády
Festival vedy a techniky - celoštátne kolo úspešný riešiteľ 90
Biologická, geografická, chemická, slovenského jazyka,  
cudzích jazykov, ľudských práv 

1. - 3. miesto

30
Oficiálne IQ test (spoločnosť Mensa) aspoň 110 bodov 60
Ďalšie odborné súťaže, uznané fakultou 1. - 3. miesto individuálne

Ak fakulta identifikuje informatickú alebo matematickú súťaž pre stredoškolákov, môže aj jej výsledky vziať do úvahy. Ak sa budú výsledky takejto súťaže uvažovať, musí fakulta zverejniť spôsob vyhodnocovania najneskôr dva mesiace pred termínom prijímacieho konania (neplatí pre CCNA certifikáty z Cisco sieťovej akadémie, súťaž MAKS a Klokan).

Podmienkou priznania bodového hodnotenia je zaslanie overeného diplomu alebo iného dokladu o dosiahnutom výsledku ako prílohu prihlášky na štúdium.

Uchádzačovi, riešiteľovi viacerých súťaží, sa pri hodnotení berie do úvahy iba jedno ocenenie, za ktoré získa najlepšie bodové hodnotenie.