Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

Prijímacia skúška pre akademický rok 2022/23 sa uskutoční ONLINE.

Bezkontaktnou prijímacou skúškou - testom - sa overia znalosti na úrovni stredoškolskej matematiky, pričom uchádzači budú môcť vykonať prijímací test v pohodlí svojho domova.

Pre uchádzačov sme pripravili možnosť vyskúšať si aj cvičný test.

Prijímaciu skúšku odporúčame realizovať aj tým uchádzačom, ktorí už získali dostatok bodov na prijatie, a to z dôvodu možnosti vylepšenia si bodového počtu pre potreby získania ubytovania v študentských domovoch. Uchádzači sú priebežne informovaní prostredníctvom e-mailu.

 

Termín prijímacej skúšky

21. 4. 2022 (štvrtok) od 9.00 hod.

Ďalšie pokyny k prijímacej skúške (testu) dostanú uchádzači e-mailom a tiež ich zverejníme na fakultných webových stránkach.

 

Okruhy na prijímací test

 1. Rozklad mnohočlenov na súčin
 2. Úprava výrazov
 3. Úprava zlomkov
 4. Delenie polynómov
 5. Kvadratická funkcia, rovnica, nerovnica
 6. Lineárne a kvadratické nerovnice
 7. Absolútna hodnota, rovnica, nerovnica
 8. Logaritmická funkcia, rovnica, nerovnica
 9. Exponenciálna funkcia, rovnica, nerovnica
 10. Goniometrické funkcie, rovnice, nerovnice
 11. Slovné úlohy o jednej alebo dvoch neznámych
 12. Sústava rovníc - lineárna a kvadratická
 13. Definičná oblasť základných funkcií, odmocnina, logaritmus, podiel
 14. Priebeh a vlastnosti funkcie
 15. Kombinatorika
 16. Postupnosť aritmetická, geometrická, nekonečný geometrický rád
 17. Základy analytickej geometrie v rovine, rovnica priamky, vzájomná poloha dvoch priamok
 18. Sústava lineárnych rovníc o dvoch, resp. troch neznámych
 19. Analytická geometria vzdialenosť bodu a priamky
 20. Systém nelineárnych rovníc
 21. Logika

 

Vzorový test

Vzorový test pre prijímacie pohovory z matematiky pre akademický rok 2022/23

 

Prihlásenie sa do prijímacieho testu

Aby sa predišlo technickým problémom, odporúčame vám vypracovávať test na notebooku alebo stolovom počítači (nie v mobilnom telefóne) s použitím prehliadača Google Chrome alebo Firefox.

 

Podrobný návod na vstúpenie do prijímacieho testu

 • Prihláste sa svojim prihlasovacími údajmi do e-prihlášky.
  • Choďte na stránku https://is.stuba.sk/.
  • Vyberte možnosť Elektronická prihláška na štúdium STU
  • Vyberte možnosť „Vstúpiť do systému e-prihlášok ako používateľ e-prihlášok“.
  • Prihláste sa svojim prihlasovacími údajmi do e-prihlášky.
  • Nájdite v zozname svojich e-prihlášok svoju e-prihlášku na FIIT STU.
  • V stĺpci „Termín prijímacej skúšky“ kliknite na modrú ikonku „i“.
   Zobrazia sa vám informácie o pridelenom termíne prijímacej skúšky, dátum a čas, kedy pre vás bude možné do testu vstúpiť.
  • Kliknite na tlačidlo „vstoupit do testovacího prostředí“.
  • Skontrolujte si svoje osobné údaje a ak všetko súhlasí, stlačte tlačidlo „ÁNO, údaje sú platné“.
  • V zozname testov uvidíte: „Elektronický test MATEMATIKA“, v stĺpci „Písať test“ kliknite na hrubú čiernu šípku.
  • Môžete začať riešiť test.

  POZOR!
  Prijímací test bude prístupný až vo štvrtok 21. 4. 2022 od 9.00 hod. Do testu sa vám podarí vstúpiť iba v čase, ktorý máte vyznačený v termíne prijímacej skúšky (9.00, 9.05, 9.10, 9.15, 9.20 hod.). Cestu k nemu si však môžete natrénovať už v predstihu.

 • Dĺžka trvania testu je 60 minút.

 

Ako postupovať po vyplnení a odovzdaní testu

 • Do termínu 21. 4. 2022, 12.30 hod. naskenujte alebo odfoťte svoje výpočty, ktoré ste si počas vypĺňania testu písali na papier. Príklady je potrebné číslovať a výsledok nejako zvýrazniť. Na každú stranu s výpočtami napíšte čitateľne svoje meno a priezvisko.
 • Výpočty nahrajte do e-prihlášky, do sekcie pre vkladanie dokumentov „Výpočty k prijímačkovému e-testu“, ideálne vo formáte pdf alebo zazipovaný súbor s fotografiami (podobne, ako ste vkladali svoj životopis alebo diplomy).
 • Ak sa objavia technické problémy pri vkladaní výpočtov do e-prihlášky, môže to byť preto, že výpočty vkladá veľa používateľov. V takom prípade akciu opakujte, až kým sa vám súbory podarí úspešne nahrať.

 

V prípade, že ste si neuložili svoje prihlasovacie údaje

 • Vstúpte do AIS: https://is.stuba.sk/
 • Kliknite na "Elektronická prihláška na štúdium STU".
 • V 2. časti "Vstúpiť do systému e-prihlášok" máte možnosť kliknúť na "Generovanie nového hesla".
 • Sem zadáte svoje rodné číslo a e-mailovú adresu (tú istú, ako ste použili aj pri podávaní e-prihlášky).
 • Systém vám pošle nové heslo.

 

Váš login je váš variabilný symbol. Ten ste museli zadávať aj pri platbe za e-prihlášku.

Iba v nevyhnutnom prípade (ak variabilný symbol neviete nájsť), kontaktujte nas na e-mailovej adrese: ivan.kollar[at]stuba.sk a variabilný symbol vám zašleme späť.