Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením koronavírusu a z toho vyplývajúceho zrušenia externých maturít na Slovensku v školskom roku 2020/21 sme sa rozhodli prijať nových študentov na našu fakultu na základe online prijímacej skúšky, ktorá je bezplatná.
Uchádzačov naďalej prijímame na základe Národných porovnávacích skúšok (tzv. SCIO testov).
Dodatočné body do prijímacieho konania môžete získať za výsledky v súťažiach.
Pozrite si hodnotenie súťaží.

Uvedeným testom sa overia znalosti na úrovni stredoškolskej matematiky, pričom uchádzači budú môcť vykonať prijímací test v pohodlí svojho domova.

Pre uchádzačov sme pripravili možnosť vyskúšať si aj cvičný test.

Prijímaciu skúšku odporúčame realizovať aj tým uchádzačom, ktorí už získali dostatok bodov na prijatie, a to z dôvodu možnosti vylepšenia si bodového počtu pre potreby získania ubytovania v študentských domovoch.

 

Termín prijímacej skúšky

Termín zverejníme.

 

Okruhy na prijímací test

 1. Úprava výrazov
 2. Úprava zlomkov
 3. Nerovnice
 4. Absolútna hodnota
 5. Definičná oblasť základných funkcií
 6. Kvadratická funkcia, rovnica, nerovnica
 7. Logaritmická funkcia, rovnica, nerovnica
 8. Exponenciálna funkcia, rovnica, nerovnica
 9. Slovné úlohy o jednej alebo dvoch neznámych
 10. Goniometrické funkcie
 11. Priebeh a vlastnosti funkcie
 12. Kombinatorika
 13. Postupnosť aritmetická, goniometrická, nekonečný geometrický rád
 14. Základy analytickej geometrie v rovine – rovnica priamky, vzájomná poloha dvoch priamok
 15. Sústava lineárnych rovníc o dvoch, resp. troch neznámych