Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Rektor a VR UK v Bratislave pozývajú
v rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok
na profesorskú prednášku

23. novembra 2016 o 17.00 hod.
v Aule UK v Bratislave

na Šafárikovom nám. 6

Tézy prednášky:

  1. Sú počítače naším obrazom?
  2. Záhada výzvy teoretickej informatiky.
  3. Je matematika nutná na pochopenie sveta?
  4. Čo znamená, že "počítače spracovávajú informácie"?
  5. Je informácia "energia"?
  6. Koľko informácie je na Wikopédii a koľko filmov sa zmestí na disk?
  7. Ako zistiť, ktorá informácia je užitočná?