Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

APVV v spolupráci s MŠVVaŠ SR vyhlásili verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii.
Dátum vyhlásenia výzvy je 30. jún 2021, dátum ukončenia výzvy je 31. august 2021.

Informácie o nových výzvach nájdete na stránke Agentúra APVV.