Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

9. februára 2021 o 13.00 hod.

S program:
spoločného návrhu vedenia FIIT STU a predsedu AS FIIT STU k prijatým uzneseniam AS STU zo dňa 1. 2. 2021;
schváľovania ďalších podmienok prijatia na bakalárske štúdium v akademickom roku 2021/22;
informovania o študijných programoch FIIT STU v akademickom roku 2021/22, o hospodárení za rok 2020 a rozpise dotácie pre rok 2021;
aktualizácie zásad volieb do AS FIIT STU.

Odkaz na sledovanie zasadnutia pre verejnosť: youtu.be/Hsgg5rfVR3I