Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

11. mája 2021 o 13.00 hod.
Aula Minor (-1.65 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave

S program:
schválenia návrhov:
- Výročnej správy o hospodárení FIIT STU za rok 2020,
- Výročnej správy o činnosti FIIT STU za rok 2020,
- Štatútu fakulty;
pravidiel voľby a odvolania dekana FIIT STU;
schválenia nových členov do Vedeckej rady FIIT STU;

Odkaz na sledovanie zasadnutia pre verejnosť: youtu.be/gxK9bvMBAyk