Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

8. júna 2021 o 13.00 hod.
Aula Minor (-1.65 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave

S program:
správa dekana o aktuálnej situácii na FIIT STU;
schválenia:
- návrhu rozpočtu FIIT STU na rok 2021;
- návrhu Zásad volieb do akademického senátu FIIT STU;
- návrhu na členov volebných komisií pre všeobecné voľby do AS FIIT STU;
- návrhu na vyhlásenie všeobecných volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT a do študentskej časti AS FIIT;
- harmonogramu a organizačných pokynov na prípravu a priebeh všeobecných volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT a do študentskej časti AS FIIT.

Odkaz na sledovanie zasadnutia pre verejnosť: youtu.be/FccM8sJGDeU