Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

19. októbra 2021 o 13.00 hod.
veľká zasadačka dekana (2.06 na 2. PP) FIIT STU v Bratislave

S program:

 • správa dekana o aktuálnej situácii na FIIT STU
 • menovanie:
  - náhradníka Michala Pidaniča na miesto člena AS FIITSTU za Róberta Belanca
  - novozvolených členov AS FIIT STU vo všeobecných voľbách dňa 12. 10. 2021
 • voľba predsedov študentskej a zamestnaneckej časti AS FIIT STU
 • návrh:
  - na vyhlásenie volieb do ŠRVŠ, schválenie harmonogramu a organizačných pokynov volieb
  - na schválenie členov volebnej komisie do ŠRVŠ
  - na vyhlásenie volieb do AS STU (odstúpenie doc. Vranića), schválenie harmonogramu a organizačných pokynov volieb
  - na schválenie členov volebnej komisie do AS STU.

Odkaz na sledovanie zasadnutia pre verejnosť: youtu.be/prX74w1ojUI