Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením koronavírusu a z toho vyplývajúceho zrušenia externých maturít na Slovensku v školskom roku 2019/20 a pozastavenia Národných porovnávacích skúšok (tzv. SCIO testov), sme sa rozhodli prijať nových študentov na našu fakultu na základe prijímacej skúšky.

Na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa bude, vôbec po prvýkrát od vzniku fakulty, konať bezkontaktná prijímacia skúška z predmetu matematika. Uvedeným testom sa overia znalosti na úrovni stredoškolskej matematiky, pričom uchádzači budú môcť vykonať prijímací test v pohodlí svojho domova.

Prijímaciu skúšku odporúčame realizovať aj tým uchádzačom, ktorí už získali dostatok bodov na prijatie, a to z dôvodu možnosti vylepšenia si bodového počtu pre potreby získania ubytovania v študentských domovoch. Uchádzači sú priebežne informovaní prostredníctvom e-mailu.

 

Termín prijímacej skúšky

15. 6. 2020 (pondelok)

 

Okruhy na prijímací test

 1. Úprava výrazov
 2. Úprava zlomkov
 3. Nerovnice
 4. Absolútna hodnota
 5. Definičná oblasť základných funkcií
 6. Kvadratická funkcia, rovnica, nerovnica
 7. Logaritmická funkcia, rovnica, nerovnica
 8. Exponenciálna funkcia, rovnica, nerovnica
 9. Slovné úlohy o jednej alebo dvoch neznámych
 10. Goniometrické funkcie
 11. Priebeh a vlastnosti funkcie
 12. Kombinatorika
 13. Postupnosť aritmetická, goniometrická, nekonečný geometrický rád
 14. Základy analytickej geometrie v rovine – rovnica priamky, vzájomná poloha dvoch priamok
 15. Sústava lineárnych rovníc o dvoch, resp. troch neznámych

 

Prihlásenie sa do prijímacieho testu

Aby sa predišlo technickým problémom, odporúčame vám vypracovávať test na notebooku alebo stolovom počítači (nie v mobilnom telefóne) s použitím prehliadača Google Chrome alebo Firefox.

 

Podrobný návod na vstúpenie do prijímacieho testu

 1. Prihláste sa svojim prihlasovacími údajmi do e-prihlášky.
  • Choďte na stránku https://is.stuba.sk/.
  • Vyberte možnosť Elektronická prihláška na štúdium STU
  • Vyberte možnosť „Vstúpiť do systému e-prihlášok ako používateľ e-prihlášok“.
  • Prihláste sa svojim prihlasovacími údajmi do e-prihlášky.
  • Nájdite v zozname svojich e-prihlášok svoju e-prihlášku na FIIT STU.
  • V stĺpci „Termín prijímacej skúšky“ kliknite na modrú ikonku „i“.
   Zobrazia sa vám informácie o pridelenom termíne prijímacej skúšky, dátum a čas, kedy pre vás bude možné do testu vstúpiť.
  • Kliknite na tlačidlo „vstoupit do testovacího prostředí“.
  • Skontrolujte si svoje osobné údaje a ak všetko súhlasí, stlačte tlačidlo „ÁNO, údaje sú platné“.
  • V zozname testov uvidíte: „Elektronický test MATEMATIKA“, v stĺpci „Písať test“ kliknite na hrubú čiernu šípku.
  • Môžete začať riešiť test.

  POZOR!
  Prijímací test bude prístupný až v pondelok 15. 6. 2020 od 9.00 hod. Do testu sa vám podarí vstúpiť iba v čase, ktorý máte vyznačený v termíne prijímacej skúšky (9.00, 9.05, 9.10, 9.15, 9.20). Cestu k nemu si však môžete natrénovať už v predstihu.

 2. Dĺžka trvania testu je 50 minút.

 

Ako postupovať po vyplnení a odovzdaní testu

 • Do termínu 15. 6. 2020, 11.20 hod. naskenujete alebo odfoťte svoje výpočty, ktoré ste si počas vypĺňania testu písali na papier. Príklady je potrebné číslovať a výsledok nejako zvýrazniť. Na každú stranu s výpočtami napíšte čitateľne svoje meno a priezvisko.
 • Výpočty nahrajte do e-prihlášky, do sekcie pre vkladanie dokumentov „Výpočty k prijímačkovému e-testu“, ideálne vo formáte pdf alebo zazipovaný súbor s fotografiami (podobne, ako ste vkladali svoj životopis alebo diplomy).

 

V prípade, že ste si neuložili svoje prihlasovacie údaje

 • Vstúpte do AIS: https://is.stuba.sk/
 • Kliknite na "Elektronická prihláška na štúdium STU".
 • V 2. časti "Vstúpiť do systému e-prihlášok" máte možnosť kliknúť na "Generovanie nového hesla".
 • Sem zadáte svoje rodné číslo a e-mailovú adresu (tú istú, ako ste použili aj pri podávaní e-prihlášky).
 • Systém vám pošle nové heslo.

 

Váš login je váš variabilný symbol. Ten ste museli zadávať aj pri platbe za e-prihlášku.

Iba v nevyhnutnom prípade (ak variabilný symbol neviete nájsť), kontaktujte nas na e-mailovej adrese: ivan.kollar[at]stuba.sk a variabilný symbol vám zašleme späť.


Viac informácií k prijímaciemu konaniu na bakalárske štúdium nájdete na tejto stránke.