Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V súvislosti s pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením koronavírusu a z toho vyplývajúceho zrušenia externých maturít na Slovensku v školskom roku 2020/21, sme sa rozhodli prijať nových študentov na našu fakultu aj na základe prijímacej skúšky.

Prijímaciu skúšku odporúčame realizovať aj tým uchádzačom, ktorí už získali dostatok bodov na prijatie, a to z dôvodu možnosti vylepšenia si bodového počtu pre potreby získania ubytovania v študentských domovoch. Uchádzači sú priebežne informovaní prostredníctvom e-mailu.

 

Termín prijímacej skúšky

4. 5. 2021 (utorok)

 

Okruhy na prijímací test

 1. Úprava zlomkov
 2. Úprava výrazov
 3. Delenie polynómov
 4. Rovnice, nerovnice s neznámou v menovateli
 5. Kvadratická funkcia, rovnica, nerovnica
 6. Absolútna hodnota, rovnica, nerovnica
 7. Iracionálna rovnica
 8. Logaritmická funkcia, rovnica, nerovnica
 9. Exponenciálna funkcia, rovnica, nerovnica
 10. Slovné úlohy o jednej alebo dvoch neznámych
 11. Goniometrické funkcie, rovnice, nerovnice
 12. Priebeh a vlastnosti základných funkcií
 13. Kombinatorika
 14. Postupnosť aritmetická, geometrická, nekonečný geometrický rád
 15. Vektory - metrické a polohové vlastnosti a vzťahy
 16. Základy analytickej geometrie v rovine – metrické a polohové vlastnosti pre body a priamky
 17. Sústava lineárnych rovníc o dvoch, resp. troch neznámych

 

Prihlásenie sa do prijímacieho testu

Aby sa predišlo technickým problémom, odporúčame vám vypracovávať test na notebooku alebo stolovom počítači (nie v mobilnom telefóne) s použitím prehliadača Google Chrome alebo Firefox.

 

Podrobný návod na vstúpenie do prijímacieho testu

 1. Prihláste sa svojim prihlasovacími údajmi do e-prihlášky.
  • Choďte na stránku https://is.stuba.sk/.
  • Vyberte možnosť Elektronická prihláška na štúdium STU
  • Vyberte možnosť „Vstúpiť do systému e-prihlášok ako používateľ e-prihlášok“.
  • Prihláste sa svojim prihlasovacími údajmi do e-prihlášky.
  • Nájdite v zozname svojich e-prihlášok svoju e-prihlášku na FIIT STU.
  • V stĺpci „Termín prijímacej skúšky“ kliknite na modrú ikonku „i“.
   Zobrazia sa vám informácie o pridelenom termíne prijímacej skúšky, dátum a čas, kedy pre vás bude možné do testu vstúpiť.
  • Kliknite na tlačidlo „vstoupit do testovacího prostředí“.
  • Skontrolujte si svoje osobné údaje a ak všetko súhlasí, stlačte tlačidlo „ÁNO, údaje sú platné“.
  • V zozname testov uvidíte: „Elektronický test MATEMATIKA“, v stĺpci „Písať test“ kliknite na hrubú čiernu šípku.
  • Môžete začať riešiť test.

  POZOR!
  Prijímací test bude prístupný až v utorok 4. 5. 2021 od 9.00 hod. Do testu sa vám podarí vstúpiť iba v čase, ktorý máte vyznačený v termíne prijímacej skúšky (9.00, 9.05, 9.10, 9.15, 9.20 hod.). Cestu k nemu si však môžete natrénovať už v predstihu.

 2. Dĺžka trvania testu je 60 minút.

 

Ako postupovať po vyplnení a odovzdaní testu

 • Do termínu 4. 5. 2021, 12.30 hod. naskenujte alebo odfoťte svoje výpočty, ktoré ste si počas vypĺňania testu písali na papier. Príklady je potrebné číslovať a výsledok nejako zvýrazniť. Na každú stranu s výpočtami napíšte čitateľne svoje meno a priezvisko.
 • Výpočty nahrajte do e-prihlášky, do sekcie pre vkladanie dokumentov „Výpočty k prijímačkovému e-testu“, ideálne vo formáte pdf alebo zazipovaný súbor s fotografiami (podobne, ako ste vkladali svoj životopis alebo diplomy).
 • Ak sa objavia technické problémy pri vkladaní výpočtov do e-prihlášky, môže to byť preto, že výpočty vkladá veľa používateľov. V takom prípade akciu opakujte, až kým sa vám súbory podarí úspešne nahrať.

 

V prípade, že ste si neuložili svoje prihlasovacie údaje

 • Vstúpte do AIS: https://is.stuba.sk/
 • Kliknite na "Elektronická prihláška na štúdium STU".
 • V 2. časti "Vstúpiť do systému e-prihlášok" máte možnosť kliknúť na "Generovanie nového hesla".
 • Sem zadáte svoje rodné číslo a e-mailovú adresu (tú istú, ako ste použili aj pri podávaní e-prihlášky).
 • Systém vám pošle nové heslo.

 

Váš login je váš variabilný symbol. Ten ste museli zadávať aj pri platbe za e-prihlášku.

Iba v nevyhnutnom prípade (ak variabilný symbol neviete nájsť), kontaktujte nas na e-mailovej adrese: ivan.kollar[at]stuba.sk a variabilný symbol vám zašleme späť.


Viac informácií k prijímaciemu konaniu na bakalárske štúdium nájdete na tejto stránke.