Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Výročné rokovanie Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania.

26. novembra 2019
10.30 - 13.00 hod.
Aula Magna FIIT STU v Bratislave

(-1.61 na 1. PP) Ilkovičova 2 (Mlynská dolina)

Zhodnotenie činnosti Digitálnej koalície za rok 2019 so zameraním sa na vyhodnotenie opatrení a plnenia záväzkov štátu i ostatných členov pre zlepšenie digitálnych zručností a pripravenosť na 4. Priemyselnú revolúciu, za účasti:
Peter Pellegrini, predseda vlády SR a čestný predseda predstavenstva Digitálnej koalície,
Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva DK,
Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru DK,
členovia Digitálnej koalície, kandidáti na členstvo, prizvaní a čestní hostia. médiá.

PROGRAM

10:00
Otvárací tlačový brífing

10:15
Vystúpenia: predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády Richard Raši, zástupcovia EK a Digikoalice.cz

10:30
Výročná správa: predsedu výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský

10:50
BLOK: ako si štátne inštitúcie plnia svoje úlohy pre digitálnu budúcnosť Slovenska

11:10
BLOK: príklady dobrej praxe členov zo súkromného, občianskeho a akademického sektora

11:20
Ocenenie najlepšie hodnotených plnení záväzkov členov Digitálnej koalície cenou „Digitálna jednotka 2019“

11:40
Prijatie nových členov - podpis memoranda členov Digitálnej koalície

12:00 - 12:30
Občerstvenie a priestor na diskusiu a sieťovanie účastníkov

Viac informácií na stránke digitalnakoalicia.sk