Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

European BEST Engineering Competition

Hľadáš možnosť, ako si overiť, či tvoje vedomosti a zručnosti za niečo stoja?

Zožeň kamarátov, vytvor 4-členný tím a prihlás sa do súťaže EBEC: Design the Future Today!

Registrácia je otvorená do 7. 4. 2019.

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách - Team design a Case study.

Súťažné témy sú pripravené v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, budete riešiť zaujímavé technické problémy. Témy sú optimalizované tak, aby mohli zabodovať tímy z rôznych ročníkov a všetkých fakúlt. Stačí si priniesť šikovnosť a kreativitu.

TEAM DESIGN

Riešenie spočíva v postavení alebo zložení zariadenia / stroja, ktoré vykonáva potrebnú činnosť určenú zadaním v limitovanom čase a s limitovaným materiálom. Následne súťažiaci obhajujú svoj výtvor pred odbornou porotou a potom predvedú názornú ukážku, či dané zariadenie spĺňa všetky podmienky.

11. apríla 2019
na FEI STU v Bratislave

Ilkovičova 3 (Mlynská dolina)


CASE STUDY

Cieľom Case Study je vytvoriť prípadovú štúdiu na vyriešenie reálneho problému technického charakteru alebo so zameraním na manažment. Použitím analytických zručností, zhromažďovaním, následným filtrovaním a vyhodnocovaním informácií študenti vyhotovia abstraktné hypotetické riešenie na danú problematiku, ktoré si musia obhájiť pred odbornou porotou.

12. apríla 2019
Primaciálny palác

Primaciálne nám. 2, Bratislava - Staré mesto


Viac informácii nájdeš na www.best-bratislava.sk/ebec alebo na facebooku v podujatiach


EBEC je celoeurópska inžinierska súťaž organizovaná BESTom pre študentov technických vysokých škôl.
Vznikla v Kanade, kde má dlhoročnú tradíciu.

Účasť na nej predstavuje prestíž a dáva študentom možnosť predviesť svoj talent, inovatívnosť a kreativitu.
Podporuje komunikatívnosť a vynaliezavosť študentov, rozvíja ich schopnosti v plánovaní a navrhovaní.