Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Brožúra (.pdf; 3 MB)

Ešte nemáte konkrétnu predstavu, kam by ste chceli na stáž vycestovať?

Nevadí. Prihlášku môžete podať aj tak a neskôr ju doplniť.

Stiahnite si brožúru (3 MB), ktorá vám pomôže pri komunikácii so zahraničnou inštitúciou.

  • Minimálna dĺžka pracovnej stáže je 2 mesiace.
  • Vzhľadom na pridelený grant Erasmus+ na STU, predpoklad trvania stáže študenta/absolventa je max 4 mesiace.
  • Maximálne sa môže študent/absolvent zúčastniť mobility v trvaní 12 mesiacov, pričom sa do tohto obdobia zarátavajú aj mobility za daný stupeň štúdia.
  • Pre budúcich absolventov:
    Prihlášku je potrebné odovzdať/zaslať na ÚMV ešte v čase štúdia - najneskôr v deň konania štátnej skúšky.
    Absolvent môže realizovať stáž maximálne do jedného roka od ukončenia štúdia.

Podpísané prihlášky zasielajte na: international[at]stuba.sk.

Viac informácií nájdete na tejto stránke

.