Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Ministerstvo školstva prevádzkuje internetový portál - lepsieskoly.sk, ktorý zverejňuje priemerné platy absolventov vysokých škôl a ich fakúlt.

Na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa absolventi môžu pochváliť zárobkami na úrovni 1714 eur, vďaka čomu sme na prvom mieste spomedzi všetkých porovnávaných fakúlt.

Portál obsahuje zatiaľ údaje o platoch absolventov denného aj externého štúdia od roku roku 2008. Na portáli môžete nájsť aj informácie o nezamestnanosti absolventov (máme 1 % po druhom stupni), zhoda odboru vzdelania s praxou (máme 93,97 %) a mnohé iné.

Ministerstvo vychádzalo zo štatistických údajov Sociálnej poisťovne. (Sociálna poisťovňa registruje informácie o študentoch/absolventoch VŠ týkajúce sa histórie zamestnaní, forme zárobkovej činnosti alebo stave, keď je absolvent poistencom štátu, na základe čoho sa dá presne identifikovať zamestnávateľ, prípadné obdobia nezamestnanosti a vymeriavací základ pre výpočet poistného, z ktorého je možné vypočítať mzdu.).

Kto boduje najviac medzi zamestnávateľmi? Opäť sú to naši absolventi, ktorí sú s veľkým odstupom na prvom mieste. Štatistiku každoročne vyhodnocuje portál profesia.sk