Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave oznamuje, že dňa

11. marca 2022 o 10.00 hod.
prostredníctvom systému Webex, link: bit.ly/3H6cgrk
habilitačná prednáška
Mgr. Gabriely Czanner, MA, MA, PhD.

(z Ústavu Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave):
Statistical learning from complex data in medicine and neurobiology: on contribution of statistics scientific discipline and its potential future
habilitačná práca: Statistical learning from complex data for better understanding and decision making in neurobiology and medicine
odbor: aplikovaná informatika

Viac informácií na webovej stránke Habilitačné konania.