Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave oznamuje, že dňa

10. marca 2022
prostredníctvom systému Webex, link: bit.ly/3JJlPhu
habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

 • o 13.00 hod. Ing. Jána Langa, PhD.
  (z Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave)
  habilitačná prednáška: Use case modularization and expressing it in UML
  habilitačná práca: Use Case Driven Educational Content Engineering
  odbor: aplikovaná informatika
 • o 15.00 hod. Mgr. Moniky Kováčovej, PhD.
  (z Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave)
  habilitačná prednáška: Neparametrický Bayes, alebo ako ho jednoducho pochopiť a používať (aj) v personalizovanej onkológii
  habilitačná práca: Neparametrické Bayesove procesy ako nástroj modelovania v doméne personalizovanej medicíny
  odbor: aplikovaná informatika

Viac informácií na webovej stránke Habilitačné konania.