Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave oznamuje, že dňa

5. mája 2021 o 13.00 hod.
prostredníctvom systému Webex, link: bit.ly/32mfXXP
habilitačná prednáška
Ing. Petra Trúchleho, PhD.

(z Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave):
Výkonnosť protokolu TCP v satelitných systémoch.

Obhajoba habilitačnej práce: Efektívny prenos dát pri poskytovaní moderného e-vzdelávania (v odbore aplikovaná informatika) bude 5. mája 2021 po habilitačnej prednáške.

Habilitačné konania