Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V letnom semestri akademického roka 2019/20 sa diplomové projekty DP I a DP II odovzdávajú len elektronicky do systému AIS a tiež YonBan.

Tlačená verzia sa neodovzdáva.

Termíny:

DP I:    2. 6. 2020 do 23.59 hod.

DP II: 18. 5. 2020 do 23.59 hod.

Viac informácií ohľadne odovzdávania diplomových projektov nájdete na webových stránkach:
DP I a DP II.