Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Výučba v zimnom semestri sa začne 21. septembra 2020.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu spojenú s ochorením COVID-19 a narastajúce počty ochorení v Bratislave, kde sídli aj naša fakulta, sa vedenie fakulty, v súlade s odporúčaniami krízového štábu STU a platnej legislatívy, rozhodlo realizovať prvé dva týždne zimného semestra akademického roka 2020/21 BEZKONTAKTNE.

Vývoj aktuálnej pandemickej situácie budeme dennodenne sledovať, pričom po dvoch úvodných týždňoch semestra (21. 9. - 1. 10. 2020) opätovne prehodnotíme celú situáciu možnosti kontaktného vzdelávania. V prípade priaznivého vývoja pandemickej situácie sa opäť vrátime k prezenčnej forme výučby v priestoroch fakulty. Uvedomujeme si, že aktuálna situácia nie je vôbec jednoduchá. Musíme byť pripravení na všetky formy výučby - kontaktne, bezkontaktne aj hybridne.

Čo sa týka online výučby, tá bude prebiehať podľa platného rozvrhu zimného semestra akademického roka 2020/21 s využitím týchto nástrojov:

  • pre predmety s väčším počtom študentov odporúčame použiť Cisco Webex,
  • pre predmety s nižším počtom študentov odporúčame použiť GoogleMeet, MS Teams.

Pre tých, pre ktorých bude toto prvý semester výučby na našej fakulte, poskytneme všetky informácie na úvode do štúdia (16. - 18. 9. 2020), ktoré pre nich pripravujeme.

V prípade, ak sa nám podarí vrátiť k prezenčnej výučbe, budú platiť určité obmedzenia a pravidlá, ktoré budeme musieť dodržiavať. Tieto budú zhrnuté v príkaze dekana, ktorý bude zverejnený v priebehu budúceho týždňa.

Ubytovanie v študentských domovoch prebieha podľa platných pokynov ubytovacích zariadení, v prípade s tým súvisiacich otázok, odporúčame priamo kontaktovať konkrétne ubytovacie zariadenie a sledovať informácie zverejnené na ich webových stránkach.

Bratislava 4. 9. 2020