Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Uverejnené na webovej stránke STU dňa 9. 4. 2020

POKYNY K VYZDVIHNUTIU OSOBNÝCH VECÍ ŠTUDENTOV Z IZBY

 1. Študentom, ubytovaným v študentských domovoch STU v Bratislave (ďalej „ŠD“), bude vo výnimočných prípadoch umožnený jednorázový vstup (do doby, kým sa odubytujú alebo sa opäť začne prezenčný spôsob výučby), aby si vyzdvihli zo svojej izby osobné doklady, zdravotné dokumenty a iné k životu nevyhnutné veci;
 2. Každý študent, ktorý si nevyhnutne potrebuje vyzdvihnúť svoje osobné veci z ŠD, zašle do 9. apríla 2020 do 16.00 hod. odôvodnenú elektronickú žiadosť na nižšie uvedené e-mailové adresy:

  • ŠD Mladá garda
   roman.gerhardt[at]stuba.sk a beata.babinecova[at]stuba.sk (žiadosť zaslať na obidve adresy)
  • ŠD Jura Hronca a Nikosa Belojanisa
   stefania.cernokova[at]stuba.sk a alexandra.sitiarova[at]stuba.sk (žiadosť zaslať na obidve adresy)
  • ŠD Akademik
   eva.lassuova[at]stuba.sk
  • ŠD Mladosť
   peter.cibulcik[at]stuba.sk a barbara.paleschova[at]stuba.sk (žiadosť zaslať na obidve adresy)
  • ŠD Dobrovičova
   andrea.foltinova[at]stuba.sk a martina.kormanova[at]stuba.sk (žiadosť zaslať na obidve adresy)
  • ŠD M. Uhra Trnava
   radovan.siroky[at]stuba.sk a zuzana.popova[at]stuba.sk (žiadosť zaslať na obidve adresy)

  Študent môže mail adresovaný na vyššie uvedené adresy zaslať v kópii predsedovi RUŠ príslušného študentského domova.
 3. Na každú žiadosť dostane študent odpoveď. V prípade nevyhovenia žiadosti zo strany príslušného ŠD môže študent podať odvolanie riaditeľovi ÚZ ŠDaJ Ing. Františkovi Hulíkovi na mailovú adresu: frantisek.hulik[at]stuba.sk.

  Študent môže odvolanie zaslať v kópii predsedovi Rady ubytovaných študentov STU na mailovú adresu: hoger[at]rus.sk.
 4. V prípade, že žiadosť študenta o vyzdvihnutie si osobných vecí bude riaditeľom príslušného ŠD odsúhlasená, študent dostane mailom presný pokyn, ako má postupovať (ďalej „pokyn“).

  Vstup do internátu a izby bude možný len pri dodržaní nasledovných podmienok:

  • študent bude môcť prísť len v deň a čas, presne určený v pokyne;
  • časový limit na vyzdvihnutie vecí zo svojej izby sa stanovuje na 30 minút;
  • študent je povinný mať pri vstupe do internátu, ako aj vo všetkých priestoroch ŠD, rúško, prekrývajúce nos a ústa a rukavice;
  • študent sa môže pohybovať len v tých priestoroch internátu, do ktorých je vstup nevyhnutný pre vyzdvihnutie jeho osobných vecí. V ostatných častiach ŠD (iné poschodia, izby, bloky a pod.) má vstup prísne zakázaný;
  • študent musí byť zdravý, resp. nesmie vykazovať známky ochorenia a nesmie mať ani zvýšenú teplotu.

  Bližšie podmienky, ktoré zohľadnia špecifiká jednotlivých ŠD, budú uvedené v zaslanom pokyne.
 5. Odporúčania:
  • presun z miesta bydliska do internátu osobným motorovým vozidlo, aby sa maximálne znížilo riziko prenosu ochorenia použitím verejnej dopravy a
  • veľmi zodpovedne zvážiť mieru rizika nakazenia sa koronavírusom COVID-19 voči potrebe vyzdvihnúť si veci z internátu.
 6. Upozornenie:
  • vyzdvihnutie osobných vecí z izby nie je odubytovanie, študent, ktorý si príde len vyzdvihnúť osobné veci, nebude odubytovaný;
  • odubytovanie študentov, ktoré je časovo náročnejšie, sa začne realizovať až potom, ako si študenti, ktorí to nevyhnutne potrebujú, vyzdvihnú osobné veci.

Príkaz rektora č. 4/2020: Predčasné odubytovaniezo študentských domovov (zo dňa 9. 4. 2020)