Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

AMAVET pripravuje 16. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET, určenej žiakom základných a stredných škôl. Aj tento ročník sa uskutoční online.

Záštitu nad podujatím prevzal prof. Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU v Bratislave.

Súťažné kategórie:

  • JuniorWEB – webové stránky, ktoré sú zverejnené na internete.
  • JuniorDESIGN – digitálne grafické práce šírené prostredníctvom internetu.
  • JuniorTEXT – texty ľubovoľného literárneho útvaru na vyhlásenú tému. Text musí byť dostupný na webovej stránke. Témy zverejníme v januári 2021.
  • JuniorBLOG – blogy a vlogy.
  • uniorAPP – mobilné aplikácie.
  • JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní alebo poskytujúce vzdelávací obsah.

Prihlasovania sa spúšťa: 1. januára 2021
a končí: 15. marca 2021 o 23.59 hod.

Viac informácií nájdete na webovej stránke stránke súťaže.