Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

16. marca 2021, 17.00 - 19.00 hod.

Online seminár pre STU v Bratislave cez webex, vhodný pre učiteľov, vedeckých pracovníkov a študentov.

Registrácia

Ďalšie možné termíny:

Anotácia:
Seminár Vás zoznámi s nástrojom MATLAB a jeho možnosťami. MATLAB je inžiniersky nástroj a interaktívne prostredie pre vedecké a technické výpočty, analýzu dát, vizualizáciu a vývoj algoritmov. V priebehu seminára si postupne predvedieme prostredie a spôsob, akým MATLAB pracuje a ako ho využiť na spracovanie najrôznejších úloh. Ďalej si predvedieme nadstavbu Simulink, v ktorej môžete rýchlo a ľahko modelovať správanie dynamických sústav alebo ju využiť na modelovanie algoritmov. V druhej časti seminára na nás čaká prehľad aplikácií, v ktorých sa MATLAB využíva najčastejšie. Aplikácie budú stručne prezentované na rade zaujímavých príkladov.

Program
17.00 hod. MATLAB v kocke

 • MATLAB - výpočtové prostredie
 • Simulink - modelovanie a simulácia systémov
 • Využitie prostredia MATLAB a Simulink v aplikačných oblastiach
  • analýza dát a data science
  • spracovanie signálov
  • spracovanie obrazu, počítačové videnie a deep learning
  • modelovanie fyzikálnych sústav
  • návrh riadiacich systémov
  • implementácia algoritmov na cieľové platformy
 • Záver, diskusia, otázky
 • MATLAB Academic Online Training Suite