Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Milé študentky, milí študenti,

informujeme Vás, že 23. novembra 2021 vedenie fakulty schválilo udelenie motivačných štipendií za akademický rok 2020/21.

Motivačné štipendium bude priznané všetkým študentom, ktorí v akademickom roku 2020/21 mali priemer z odštudovaných predmetov lepší ako 1,49 (vrátane neúspešne ukončených), pričom ďalšou podmienkou bolo splnenie podmienok definovaných zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platného znenia štipendijného poriadku STU a platného znenie štipendijného poriadku FIIT STU.

Tieto štipendiá Vám budú v blízkej dobe poukázané na Váš účet zadaný v AISe.

Všetkým, ktorí tieto štipendiá získali, srdečne gratulujeme.

Vaši prodekani.