Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Networking Academy Games

Súťaž študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku, kde môžu demonštrovať svoje teoretické i praktické vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej Republike.

Prever si svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti
z oblasti počítačových sietí.

Školské kolo súťaže pozostáva z praktického testu - konfigurácia zariadení a riešenie bežných problémov v počítačových sieťach. Na teste môžeš očakávať úlohy na úrovni CCNA 1 - 4.

 

Termíny súťaže

Školské kolo na FIIT:
22. februára 2019 o 8.00 hod.
Sieťová akadémia FIIT STU v Bratislave

(1.04 na 1. NP), Ilkovičova 2 (v Mlynskej doline)

Dvaja najlepší riešitelia postupujú do národného kola:
22. marca 2019 v priestoroch ASC pri FEI TU v Košiciach (viac informácii >>>).

 

Registrácia

e-mailom: nag[at]cisco.fiit.stuba.sk

Stránka školského kola súťaže na FIIT >>>