Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Súťaž stredoškolákov zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov, ako sú prepínače a smerovače.

Cieľom tejto súťaže je umožniť žiakom stredných škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí. Víťazi a úspešní riešitelia, získajú veľký počet bonusových bodov do prijímacieho konania na bakalárske štúdium na FIIT pre ľubovoľný študijný program.

 

Termín a miesto súťaže:

8. 2. 2019 o 12.00 hod.
FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2 (Mlynská dolina)

Prihlásiť sa do súťaže je možné v termíne do 5. 2. 2019 do 24.00 hod. vyplnením tejto prihlášky.

Základné informácie o súťaži

Harmonogram

11.15 - 11.30 Registrácia účastníkov (priestory chodby na 1. NP)
11.40 - 11.50 Privítanie účastníkov a informácie k priebehu súťaže
(Aula Minor, -1.65 na 1. PP)
12.00 -13.45 Súťaž
(Adina centrálna počítačová učebňa, -2.01 na 2. PP)
13.45 - 14.30 Prestávka
14.30 - 15.00 Vyhodnotenie
(Aula Minor, -1.65 na 1. PP)

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu harmonogramu podľa aktuálnej situácie na fakulte.