Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Víťazom 4. ročníka súťaže stredoškolákov, zameranej na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí, sa stal maturant zo Strednej priemyselnej školy technickej v Spišskej Novej Vsi. Súťaž organizuje FIIT STU v Bratislave s cieľom umožniť žiakom stredných škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí. Víťazi a úspešní riešitelia získajú veľký počet bonusových bodov do prijímacieho konania na bakalárske štúdium na FIIT.

Súťaž spočíva v konfigurácii zariadení (počítače, prepínače, smerovače, servery) prepojených počítačovou sieťou v simulátore Cisco Packet Tracer podľa zadania. Zadanie pozostáva z viacerých konfiguračných úloh, ktoré sú zamerané primárne na príkazy zadávané cez príkazový riadok (CLI) operačného systému Cisco IOS. Zahrnutá problematika predstavuje úlohy v rozsahu úrovne certifikácie CCNA.

Tohtoročná súťaž sa konala 8. februára a vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu prvýkrát dištančnou formou prostredníctvom Webexu. Do súťaže sa prihlásilo 51 žiakov zo 14 slovenských stredných škôl. Zvíťazil Jozef Džubák zo Strednej priemyselnej školy technickej v Spišskej Novej Vsi, druhý sa umiestnil Nikolas Novák a tretí bol Matúš Záremský, obaja zo Súkromnej SOŠ v Poprade. 20 súťažiaci sa stali úspešnými riešiteľmi a získali vysoký počet bonusových bodov do prijímacieho konania na FIIT.

Trinásti z úspešných súťažiacich môžu získané bonusové body využiť v prijímacom konaní na bakalárske štúdium už v akademickom roku 2021/22. Veríme, že sa s nimi stretneme už v septembri 2021 ako s našimi novými študentmi. Viac informácii o súťaži sa nachádza na stránkach súťaže: www.fiit.stuba.sk/sutaz/netfiit.

Ilustračné foto: Archív FIIT

Článok bol zverejnený v univerzitnom časopise Spektrum.