Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V piatok 29. novembra 2019 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor STU, menoval prof. Ing. Ivana Kotuliaka, PhD. do funkcie dekana FIIT STU v Bratislave, na funkčné obdobie 2019 - 2023 s účinnosťou od 2. decembra 2019.

Nový dekan získal dôveru AS FIIT STU vo voľbách dňa 5. júna 2019.

 

Vedenie FIIT STU pre funkčné obdobie 2019 - 2023

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
dekan FIIT STU

Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
poverený pre štúdium a starostlivosť o študentov

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
poverená pre štúdium, zahraničie a mobilíty

doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
poverený pre vedu a výskum

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
poverený pre inováciu a prax

Ing. Michal Ries, PhD.
poverený pre strategické projekty a rozvoj