Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

24. novembra 2020 o 13.00 hod.
FIIT STU v Bratislave - online

sa uskutočnilo slávnostné stretnutie FIITkárov
pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva,
na ktorom boli ocenení najlepší študenti fakulty za uplynulý akademický rok.

Pozrite si prezentáciu z podujatia (pdf; 1,97 MB).