Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Prednáška Klausa von Klitzinga, nemeckého fyzika, nositeľa Nobelovej ceny za fyziku, ktorú získal v roku 1985 za objav kvantového Hallovho javu.

29. apríla 2019 o 16.00 hod.
Aula Magna FIIT STU v Bratislave

(-1.61 na 1. PP) Ilkovičova 2 (Mlynská dolina)

Vstup voľný.

Registracia je potrebná z kapacitných dôvodov: uniba.sk/klitzing/reg.php

Anotácia:

    Medzinárodná sústava jednotiek (Sústava SI) predstavuje základ pre všetky merania. Dlhodobé porovnávanie prototypu kilogramu s ostatnými hmotnostnými štandardmi naznačuje, že prototyp nie je stabilný v čase, preto sa vedci rozhodli definovať jednotky Sústavy SI cez základné konštanty prírody. Základom nových definícií sa tak stanú Planckova konštanta (h), elementárny náboj (e), Boltzmanova konštanta (k) a Avogadrova konštanta (NA) (v tomto poradí). Nový systém by mal začať celosvetovo platiť od 20. 5. 2019. Kvantový Hallov jav (Nobelova cena za fyziku, 1985) hrá kľúčovú úlohu v zavedení novej Sústavy SI. Kvantový jav totiž možno využiť nielen na vysoko presné meranie elektrických štandardov, ale aj na nové stanovenie kilogramu cez porovnávanie elektrických a mechanických síl pomocou wattových váh (extrémne presného prístroja pre meranie hmotnosti). Prednáška sumarizuje využitie kvantového Hallovho javu v metrológii, so zameraním na nahradenie kilogramu pevnou hodnotou Planckovej konštanty.

Viac na stránke Nadácie Tatra banky Nobel Prize Lecture Series a v podujatiach na facebooku: facebook.com/events/2388516864702982/.