Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
12. decembra 2018 o 14.00 hod.
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutoční obhajoba dizertačnej práce

Ing. Ondreja Kachmana:
Effective multiplatform firmware update process for embedded low-power devices

v odbore: 9.2.9 Aplikovaná informatika.