Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
8. júla 2019 o 10.00 hod.
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutoční obhajoba dizertačnej práce

Ing. Patrika Polatseka:
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti

v odbore: 9.2.9 Aplikovaná informatika.