Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
4. decembra 2019 o 14.00 hod.
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 3.08
uskutoční obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petry Vrablecovej:
Predictive Analytics on Data Streams

v odbore: 9.2.6 Informačné systémy.