Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
14. februára 2020 o 9.00 hod.
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutoční obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáša Borosa:
Transparent Redirection in Content Delivery Networks using Software Defined Networking

v odbore: 18. Informatika.