Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V súvislosti s aktuálnymi sprísnenými protiepidemiologickými opatreniami platí nový Príkaz rektora STU č. 1/2021 zameraný na úpravu vzdelávacieho a pracovného procesu v rámci univerzity. Nariaďuje okrem iného až do 24. 1. 2021 uskutočňovať všetky vzdelávacie činnosti na všetkých stupňoch štúdia dištančnou metódou. O konkrétnom postupe pri realizácii dlhodobých experimentov budú zainteresovaní zamestnanci informovaní na úrovni fakúlt.

Študenti, ktorí sa k 1. 1. 2021 nenachádzali v ubytovacích zariadeniach STU, sa do 24. 1. 2021 nemôžu vrátiť do ubytovacieho zariadenia vzhľadom na zákaz vychádzania a cestovania medzi okresmi. Tí študenti, ktorí k 1. 1. 2021 boli v ubytovacom zariadení, môžu v ňom počas obdobia zákazu vychádzania (1. 1. 2021 – 24. 1. 2021) zostať za dodržania podmienok stanovených v uznesení vlády a v interných predpisoch študentských domovov. Študentské domovy do 6. 1. 2021 vydajú komplexné interné pokyny k aktuálnej situácii.

Podmienky práce zamestnancov určia v zmysle ustanovení Príkazu rektora č.1/2021 dekani fakúlt, kvestor, riaditelia a vedúci univerzitných pracovísk a účelových zariadení, ktorí zodpovedajú za jeho plnenie.

Viac informácií na webovej stránke Koronavírus.

Prevzaté z webovej stránky: https://www.stuba.sk/13908


Potrebné informácie, týkajúce sa aj fakulty, nájdete na stránke www.fiit.stuba.sk/Koronavírus (https://www.fiit.stuba.sk/5908).